Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Kè đá Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ

Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Kè đá Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Ban Quản lý Dự án Khu vực Đầu tư Xây dựng Huyện Cần Giờ, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Khu vực Đầu tư Xây dựng Huyện Cần Giờ
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM
Số hiệu: 389/QĐ-SNN-QLĐT
Ngày ban hành: 31/07/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM
Số hiệu: 389/QĐ-SNN-QLĐT
Ngày ban hành: 31/07/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 25.666.555.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Kè đá Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ (7 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Gói thầu số 3: Tư vấn đấu thầu xây lắp
 • 45.296.642 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2008Trọn gói2 tháng
  2 Gói thầu số 4: Kiểm toán
 • 93.606.622 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói1 tháng
  3 Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát xây dựng
 • 328.367.312 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhHai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2008Trọn gói12 tháng
  4 Gói thầu số 6: Tư vấn kiểm tra và chứng nhận chất lượng xây dựng
 • 114.928.560 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói12 tháng
  5 Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình
 • 224.617.152 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2008Trọn gói12 tháng
  6 Gói thầu số 8: Đảm bảo giao thông thủy
 • 242.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2008Trọn gói12 tháng
  7 Gói thầu số 9: xây dựng
 • 22.243.640.291 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2008Theo đơn giá12 tháng