Mời thầu cho dự án Giáo dục 2 với hợp đồng EEC2: Dữ liệu thông tin Địa lý – Viễn thám

Ban quản lý Dự án Giáo dục Ðại học 2 – Trường đại học Sư phạm Hà Nội mời các nhà thầu tham gia đấu thầu cho hợp đồng EEC2: Dữ liệu thông tin Địa lý – Viễn thám với nguồn vốn một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA ( Ngân hàng Thế Giới)

                     THÔNG BÁO MỜI THẦU1. Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án Giáo dục Ðại học 2, tín dụng số 4328-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây:
+ Hợp đồng EEC2.1: Dữ liệu thông tin Ðịa lý – Viễn thám
2. Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (1) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (2) hoạt động theo Luật Thương mại; (3) không phải là cơ quan trực thuộc bên vay hoặc bên vay lại (bên chủ quản dự án) và (4) không phải là đơn vị quân đội hay doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
3. Thay mặt cho chủ đầu tư là Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Ban quản lý Dự án Giáo dục Ðại học 2 – Trường đại học Sư phạm Hà Nội mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau đây:
+ Hợp đồng EEC2.1: Dữ liệu thông tin Ðịa lý – Viễn thám
4. Mọi cá nhân đều có quyền trực tiếp mua Hồ sơ mời thầu (HSMT) tại Văn phòng Dự án, phòng 616, tầng 6, nhà Hiệu bộ Trường đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Tel: (84-4) 37547823 (616); Fax: (84-4) 37547971 hoặc đề nghị gửi HSMT qua đường bưu điện  kể từ ngày 1-6 đến ngày 14-7-2010 trừ các ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ, trong giờ hành chính (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến16 giờ 30 phút), sau khi trả một khoản phí không hoàn lại là 800 nghìn đồng cho mỗi bộ HSMT.
 Nếu nhà thầu muốn mua HSMT qua đường bưu điện, nhà thầu đó sẽ phải gửi kèm số tiền bổ sung là 200 nghìn đồng. Ngoài điều kiện phải thanh toán phí theo yêu cầu nói trên, không có điều kiện nào khác được đặt ra đối với việc mua HSMT. Nhà thầu có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.
5. Hồ sơ dự thầu (HSDT) có hiệu lực trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu (BLDT) là 20 triệu đồng. HSDT phải được giao tận nơi hoặc được gửi qua đường bưu điện tới Văn phòng Dự án, phòng 616, tầng 6, nhà Hiệu bộ Trường đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội không muộn hơn 10 giờ, ngày 14-7-2010. HSDT sẽ được mở ngay sau khi hết hạn nộp tại chính địa điểm tiếp nhận HSDT trước sự có mặt của các nhà thầu và đại diện cộng đồng có nguyện vọng tham dự. HSDT nộp sau hạn cuối cùng nộp hồ sơ sẽ không được chấp nhận và được gửi trả lại nguyên vẹn.
Bên mời thầu không chịu trách nhiệm về bất kỳ HSDT nào nhận được qua đường bưu điện sau hạn cuối cùng được quy định rõ trong HSMT.