Mua vật tư y tế tiêu hao của bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc năm 2010

Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc mời chào hàng gói thầu: Mua vật tư y tế tiêu hao của bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc năm 2010. Thuộc dự án Mua thuốc năm 2010. Nguồn vốn: Từ ngân sách cấp cho KCB, thu viện phí thông qua BHYT và thu từ người bệnh. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước14giờ 00′, ngày 04 tháng 6 năm 2010 Tại Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc

 Tên gói thầu : Mua vật tư y tế tiêu hao của bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc năm 2010.

– Tên dự án: Mua thuốc năm 2010.

– Nguồn vốn: Từ ngân sách cấp cho KCB, thu viện phí thông qua BHYT và thu từ người bệnh.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 31 tháng 6 năm 2010 đến ngày  04 tháng 6 năm 2010 (trong giờ hành chính).

    Địa chỉ phát hành: Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc – Thị trấn Đà Bắc – Huyện Đà Bắc – Tỉnh Hoà Bình

       Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước14giờ 00′, ngày 04 tháng 6 năm 2010 Tại Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc.

     HSĐX được mở công khai vào 14giờ 30′ ngày 04 tháng 6 năm 2010 tại Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc.

       Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

 

Đà Bắc, ngày 25 tháng 5 năm 2010

Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư