Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cầu Suối Rạt – Đường vào cầu từ trung tâm thương mại đi xã Tân Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cầu Suối Rạt – Đường vào cầu từ trung tâm thương mại đi xã Tân Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước, UBND huyện Đồng Phú, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: UBND huyện Đồng Phú
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Đồng Phú
Số hiệu: 1557/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/06/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND huyện Đồng Phú
Số hiệu: 1557/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 6.093.682.272(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cầu Suối Rạt – Đường vào cầu từ trung tâm thương mại đi xã Tân Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Xây dựng cầu Suối Rạt – Đường vào cầu từ trung tâm thương mại đi xã Tân Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước
  • 5.090.879.518 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 6 năm 2008Hợp đồng hỗn hợp180 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ)