Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu dự án Trường TH Ngũ Hiệp 1, huyện Cai Lậy

Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu dự án Trường TH Ngũ Hiệp 1, huyện Cai Lậy, Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: Số 2217/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/07/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 4786/UBND-CN
Ngày ban hành: 27/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.808.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu dự án Trường TH Ngũ Hiệp 1, huyện Cai Lậy (05 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Khối lớp học 12 phòng; Cổng hàng rào; Sân đường; San nền Trường TH Ngũ Hiệp 1, huyện Cai Lậy
 • 4.600.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9-10/2008Theo đơn giá 210 ngày
  02 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • 110.230.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9-10/2008Theo tỷ lệ phần trăm 210 ngày
  03 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng
 • 15.780.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9-10/2008Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  04 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • 27.658.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9-10/2008Trọn gói Theo tiến độ thi công gói thầu số 1
  05 Tư vấn bảo hiểm xây dựng
 • 9.201.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9-10/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công gói thầu số 1


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt BCKTKT trang 1 Size 2.61 M
  • Quyết định phê duyệt BCKTKT trang 2 Size 2.71 M
  • Văn bản phê duyệt kế hoạch đấu thầu Size 3.12 M
  • Phiếu đăng ký thông báo mời thầu Size 2.79 M