Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư trang thiết bị lẻ năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư trang thiết bị lẻ năm 2008, Dự án nhóm C, ngành Hàng không

Tên chủ đầu tư: Công
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài (NCTS)
Số hiệu: 70/NCTS
Ngày ban hành: 30/05/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài
Số hiệu: 70/QĐ-NCTS
Ngày ban hành: 30/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 252.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư trang thiết bị lẻ năm 2008 (02 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cung cấp máy PHOTOCOPY
 • 162.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 9 năm 2008Trọn gói Trong vòng 10 ngày kể từ khi ký hợp đồng
  01 Cung cấp CONTAINER 20ft
 •  (VND)
 • Vốn tự có của Công ty Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 9 năm 2008Trọn gói 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng