Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh gói 3 – trạm 110kV Tân Sơn Nhất

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh gói 3 – trạm 110kV Tân Sơn Nhất, Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Dự án nhóm B, ngành Điện

Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tập đoàn Điện lực việt Nam
Số hiệu: 2484/QĐ-EVN-TĐ
Ngày ban hành: 05/09/2003
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu: 6811/QĐ-ĐLHCM-Tđ
Ngày ban hành: 14/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 79035918000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh gói 3 – trạm 110kV Tân Sơn Nhất (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    3 Xây dựng kiến trúc, bao gồm cả san lấp mặt bằng, xây lắp bể nước PCCC, hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí; cung cấp hệ thống PCCC và dịch vụ lắp đặt
  • 9308612485 (VND)
  • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 10/2008Theo đơn giá 06 tháng