Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 2-XDCB và SCL-Cung cấp Tủ máy cắt hợp bộ 24kV

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 2-XDCB và SCL-Cung cấp Tủ máy cắt hợp bộ 24kV, Điện lực ĐakLak , Dự án nhóm C, ngành Điện

Tên chủ đầu tư: Điện lực ĐakLak
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 1600/QĐ/ĐL3-2
Ngày ban hành: 02/04/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Điện lực ĐakLak
Số hiệu: 4317/QĐ-ĐLĐL-P6
Ngày ban hành: 04/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: KHCB của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 4.865.619.239(VND)
  • 236.871.828(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 2-XDCB và SCL-Cung cấp Tủ máy cắt hợp bộ 24kV (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    Gói thầu số 2-XDCB và SCL Gói thầu số 2-XDCB và SCL-Cung cấp Tủ máy cắt hợp bộ 24kV
  • 3.563.800.000 (VND)
  • KHCB của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2008Theo đơn giá 180 ngày