Kế hoạch đấu thầu: Cải tao và Xây dựng mới Trường THCS Tân Phú Trung

Kế hoạch đấu thầu: Cải tao và Xây dựng mới Trường THCS Tân Phú Trung, Ban QLDA Khu vực ĐTXD Huyện Củ Chi, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Ban QLDA Khu vực ĐTXD Huyện Củ Chi
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân Huyện Củ Chi
Số hiệu: 11546/Qđ-UBND
Ngày ban hành: 18/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND Huyen Cu Chi
Số hiệu: 11546/QD-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 40.271.326.481(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tao và Xây dựng mới Trường THCS Tân Phú Trung (17 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  5 Tư vấn thiết kế
 • 842.229.574 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Qui I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 03 thang
  6 Tu van tham tra thiet ke ky thuat
 • 40.747.489 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qui II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 thang
  7 Tu van tham tra tong du toan
 • 39.779.472 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qui II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 thang
  8 Tu van lap ho so moi thau thiet ke
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qui IV/2008Trọn gói 03 thang
  9 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu Giám sát
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qui II/2009Trọn gói 03 thang
  10 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp + thiết bị
 • 68.911.249 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qui II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 03 thang
  11 Dò tìm & xử lý bom mìn – vật nổ
 • 68.411.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qui II/2009Theo đơn giá 20 ngày
  12 Phần xây lắp
 • 30.250.548.790 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí III/2009 – Quí IV/2010Theo đơn giá 14 tháng
  13 Phần thiết bị
 • 2.801.606.560 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV/2010 – Quí I/2011Trọn gói 03 thang
  14 Tư vấn giám sát thi công xây lắp + thiết bị
 • 585.004.483 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển Quí III/2009 – Quí I/2011Theo tỷ lệ phần trăm 17 tháng
  15 Tư vấn kiểm tra, chứng nhận đạt CLCT
 • 197.269.879 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí III/2009 – Quí I/2011Theo đơn giá 17 tháng
  16 Bảo hiểm công trình (XL & TB)
 • 69.409.526 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí III/2009 – Quí I/2011Theo tỷ lệ phần trăm 17 tháng
  17 Kiểm toán
 • 117.080.827 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí II/2011Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng