Kế hoạch đấu thầu: Cải tao và Xây dựng mới Trường THCS Tân Phú Trung

Kế hoạch đấu thầu: Cải tao và Xây dựng mới Trường THCS Tân Phú Trung, Ban QLDA Khu vực ĐTXD Huyện Củ Chi, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Ban QLDA Khu vực ĐTXD Huyện Củ Chi
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân Huyện Củ Chi
Số hiệu: 11546/Qđ-UBND
Ngày ban hành: 18/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND Huyen Cu Chi
Số hiệu: 11546/QD-UBND
Ngày ban hành: 18/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 40.271.326.481(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tao và Xây dựng mới Trường THCS Tân Phú Trung (17 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  11 Dò tìm & xử lý bom mìn – vật nổ
 • 68.411.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qui II/2009Theo đơn giá 20 ngày
  12 Phần xây lắp
 • 30.250.548.790 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí III/2009 – Quí IV/2010Theo đơn giá 14 tháng