Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường THCS Tân Thông Hội

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường THCS Tân Thông Hội, Ban QLDA Khu vực ĐTXD Huyện Củ Chi, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Ban QLDA Khu vực ĐTXD Huyện Củ Chi
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân Huyện Củ Chi
Số hiệu: 11897/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND Huyen Cu Chi
Số hiệu: 11897/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 66.876.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường THCS Tân Thông Hội (17 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  05 Tư vấn thiết kế
 • 1.029.024.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển Qui I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 03 thang
  06 Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật
 • 50.774.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qui II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 thang
  07 Tư vấn thẩm tra tổng dự toán
 • 49.312.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qui II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 thang
  08 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu thiết kế
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qui IV/2008Trọn gói 03 tháng
  09 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu Giám sát
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qui II/2009Trọn gói 03 thang
  10 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp + thiết bị
 • 80.976.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qui II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 03 thang
  11 Dò tìm & xử lý bom mìn – vật nổ
 • 109.886.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qui II/2009Theo đơn giá 20 ngày
  12 Phần xây lắp
 • 40.920.590.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí III/2009 – Quí IV/2010Theo đơn giá 15 tháng
  13 Phần thiết bị
 • 4.175.166.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV/2010 – Quí I/2011Trọn gói 03 thang
  14 Tư vấn giám sát thi công xây lắp + thiết bị
 • 756.864.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển Quí III/2009 – Quí I/2011Theo tỷ lệ phần trăm 18 tháng
  15 Tư vấn kiểm tra, chứng nhận đạt CLCT
 • 253.752.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí III/2009 – Quí I/2011Theo đơn giá 18 tháng
  16 Bảo hiểm công trình (XL & TB)
 • 94.117.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí III/2009 – Quí I/2011Theo tỷ lệ phần trăm 18 tháng
  17 Kiểm toán
 • 161.655.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quí II/2011Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng