Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cai Lậy- Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cai Lậy- Tiền Giang, Dự án nhóm C, ngành Tài chính ngân hàng

Tên chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Tiền Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước
Số hiệu: số 598/QĐ-KBNN
Ngày ban hành: 05/05/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tổng Giám đốc kho bạc Nhà nước
Số hiệu: số 746/QĐ-KBNN
Ngày ban hành: 08/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.449.828.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cai Lậy- Tiền Giang (15 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Thi công xây lắp
 • 8.051.298.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển quý IV/2008Theo đơn giá 360 ngày
  2 Tư vấn lựa chọn nhà thầu
 • 26.151.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển quý IV/2008Trọn gói 60 ngày
  3 Tư vấn giám sát thi công
 • 193.293.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 360 ngày
  4 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 67.652.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 360 ngày
  5 Bảo hiểm công trình
 • 20.800.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển quý IV/2008Trọn gói 360 ngày
  6 Kiểm toán quyết toán
 • 34.360.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển quý III/2009Trọn gói 60 ngày
  7 Cây xanh thảm cỏ
 • 20.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển quý III/2009Theo đơn giá 30 ngày
  8 Cung cấp lắp đặt cửa kho tiền
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển qúy III/2009Theo đơn giá 15 ngày
  9 Cung cấp lắp đặt quầy giao dịch
 • 80.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 30 ngày
  10 Cung cấp, lắp đặt HT báo động, báo cháy
 • 50.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 30 ngày
  11 Cung cấp, lắp đặt HT phòng cháy, chữa cháy
 • 50.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 30 ngày
  12 Cung cấp, lắp đặt máy bơm SH và CC
 • 20.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 30 ngày
  13 Cung cấp, lắp đặt Trạm biến áp 50KVA
 • 300.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 30 ngày
  14 Cung cấp, lắp đặt HT mạng máy tính, điện thoại
 • 50.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 30 ngày
  15 Quản lý dự án
 • 183.057.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơTự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo thời gian Theo tiến độ thực hiện dự án