Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy điều hòa không khí cho Nhà điều hành sản xuất Điện lực Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy điều hòa không khí cho Nhà điều hành sản xuất Điện lực Bình Dương, Công ty Điện lực 2. Dự án nhóm C, ngành Điện

Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực 2
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Điện lực Bình Dương
Số hiệu: 1321/QĐ-ĐLBD.16
Ngày ban hành: 07/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Điện lực Bình Dương
Số hiệu: 1553/QĐ-ĐLBD-QLXD
Ngày ban hành: 12/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: KHCB của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.516.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy điều hòa không khí cho Nhà điều hành sản xuất Điện lực Bình Dương (01 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy điều hòa không khí cho Nhà điều hành sản xuất Điện lực Bình Dương
 • 2.516.000.000 (VND)
 • KHCB của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008.(Phát hành Hồ mời thầu: từ 08 giờ 00 ngày 01/10/2008.Đóng thầu: Lúc 09giờ 00 phút ngày 17/10/2008.Mở Hồ sơ dự thầu: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 17/10/2008)Trọn gói 90 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt dự án và KHĐT Size 1.82 M