Kế hoạch đấu thầu: Khối thư viện- nhà nghỉ- Hội trường- Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Khối thư viện- nhà nghỉ- Hội trường- Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 2293/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 4975/UBND-CN
Ngày ban hành: 08/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 9.526.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Khối thư viện- nhà nghỉ- Hội trường- Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang (9 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Thi công xây dựng và lắp đặt máy lạnh
 • 6.424.902.764 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 300 ngày
  2 Tư vấn lựa chọn nhà thầu
 • 25.185.818 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  3 Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị
 • 160.929.054 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển QUý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 300 ngày
  4 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
 • 54.110.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói Theo tiến độ dự án
  5 Bảo hiểm công trình
 • 12.507.372 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển QUý IV/2008Trọn gói Theo tiến độ dự án
  6 Kiểm toán
 • 33.830.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qúy IV/2009Trọn gói 60 ngày
  7 Cung cắp lắp đặt thiết bị đồ gỗ
 • 1.114.500.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 120 ngày
  8 Cung cấp lắp đặt trang thiết bị máy chiếu+ âm thanh
 • 230.390.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 30 ngày
  9 Tư vấn quản lý dự án
 • 161.431.978 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển QUý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án