Kế hoạch đấu thầu: Mua 04 xe ô tô 16 chỗ của TIAGS

Kế hoạch đấu thầu: Mua 04 xe ô tô 16 chỗ của TIAGS, Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Dự án nhóm C, ngành Hàng không

Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 1946/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 28/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 1946/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 28/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: KHCB của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2.248.832.480(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Mua 04 xe ô tô 16 chỗ của TIAGS (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Mua 04 xe ô tô 16 chỗ của TIAGS
  • 2.195.424.000 (VND)
  • KHCB của Công ty Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 9/2008Trọn gói 30 ngày