Công ty Cổ Phần đầu tư Thái Sơn 319 mời thầu gói thầu số 2. Tư vấn đo đạc, lập đề án xin giấy phép thăm dò, khai thác mỏ nhà máy xi măng Thái Sơn công suất 1.000tấn/ngày

Công ty Cổ Phần đầu tư Thái Sơn 319 mời thầu gói thầu số 2. Tư vấn đo đạc, lập đề án xin giấy phép thăm dò, khai thác mỏ nhà máy xi măng Thái Sơn công suất 1.000tấn/ngày. Thời gian bán HSMT từ 9 giờ, ngày 20 tháng 10 năm 2010 đến trước 8 giờ 45’, ngày 10 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính)

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Công ty Cổ Phần đầu tư Thái Sơn 319
           Địa chỉ: Thôn Khuôn Giáng, xã Phúc Ứng, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang
          Văn phòng: Số 33B Phạm Ngũ Lão, P.Phan Chu trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
          Điện thoại:     04. 3 933 6056;                     Fax: 04. 3 933 6057
          Email:     ts319@thaison319.com.vn
2. Tên dự án: Tư vấn tổng thầu các công tác đầu tư mỏ nhà máy xi măng Sơn Dương – Tuyên Quang công suất 1.000 tấn clanke/ngày.
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm B
4. Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Thái Sơn 319
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 2. Tư vấn đo đạc, lập đề án xin giấy phép thăm dò, khai thác mỏ nhà máy xi măng Thái Sơn công suất 1.000 tấn/ngày.
 B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải): 
 THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần đầu tư Thái Sơn 319
– Tên gói thầu: Gói thầu số 2. Tư vấn tổng thầu các công tác đầu tư mỏ nhà máy xi măng Sơn Dương – Tuyên Quang công suất 1.000tấn clanke/ngày
– Tên dự án: ĐTXD Nhà máy Xi măng Thái Sơn, công suất 1.000tấn clanke/ngày
– Nguồn vốn: + Vốn tự có: vốn đóng góp cổ phần của các cổ đông.
                         + Vốn vay của các Ngân hàng Việt Nam
– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT từ 9 giờ, ngày 20 tháng 10 năm 2010 đến trước 8 giờ 45’, ngày 10  tháng  11  năm 2010 (trong giờ hành chính)1.
– Địa điểm bán HSMT: Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Sơn 319
        Văn phòng: Số 33B Phạm Ngũ Lão, P.Phan Chu trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
– Điện thoại    :     04 . 3 933 6056                 ; Fax:    04. 3 933 6057
– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000đ (bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)
– Địa chỉ nhận HSDT: Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Sơn 319
        Văn phòng: Số 33B Phạm Ngũ Lão, P.Phan Chu trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
– Điện thoại: 04 . 3 933 6056                       ; Fax:04. 3 933 6057
– Thời gian đóng thầu vào lúc 8 giờ 45’ (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 11 năm 2010

          HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00’ (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 11     năm 2010 tại Số 33B Phạm Ngũ Lão, P.Phan Chu trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội Công ty Cổ Phần đầu tư Thái Sơn 319 kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                                              Hà Nội, ngày 07  tháng 10 năm 2010   
                                                                                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC                                                                                                                         Nguyễn Minh Giang