Kế hoạch đấu thầu: V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu và HSMT công trình Nâng cấp các trường học 04 xã

Kế hoạch đấu thầu: V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu và HSMT công trình Nâng cấp các trường học 04 xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
Số hiệu: 3395/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
Số hiệu: 3619/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 3.834.791.587(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu và HSMT công trình Nâng cấp các trường học 04 xã (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Gói thầu Nâng cấp các trường học 04 xã
  • 3.069.706.611 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Trọn gói 120 ngày