Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu Cải tạo, mở rộng Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Cà Mau

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu Cải tạo, mở rộng Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Cà Mau, Dự án nhóm C, ngành Hải quan

Tên chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Cà Mau
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Số hiệu: 1649/TCHQ/QĐ
Ngày ban hành: 06/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hải quan
Nguồn vốn: Kinh phí ngành Hải Quan ,
Tổng mức đầu tư:
  • 4637909620(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu Cải tạo, mở rộng Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Cà Mau (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    Số 01 Gói thầu số 1 – Thi công xây lắp cải tạo, mở rộng Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Cà Mau
  • 4637909620 (VND)
  • Kinh phí ngành Hải Quan Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển 10/10/2008Trọn gói 6 tháng