Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng công trình trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glong

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng công trình trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glong, Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Glong. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Glong
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông
Số hiệu: 1152/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông
Số hiệu: 1152/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 14.521.890.232(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng công trình trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glong (04 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 289.295.575 (VND)
 • Vốn ngân sách Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Từ quý III đến quý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 450 ngày
  02 Xây dựng
 • 12.913.869.697 (VND)
 • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ quý III đến quý IV năm 2008Theo đơn giá 450 ngày
  03 Mua sắm và lắp đặt thiết bị
 • 1.018.724.960 (VND)
 • Vốn ngân sách Chào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Trọn gói 60 này
  03 Mua sắm và lắp đặt trạm biến áp
 • 300.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Trọn gói 90 ngày