Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường MG Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường MG Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: Số 2411/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 5069/UBND-CN
Ngày ban hành: 10/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 9.428.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường MG Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (05 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Khối lớp học, khối hành chánh; Cổng hàng rào, sân đường; Nhà xe, Trường MG Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy
 • 8.280.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9-10/2008Theo đơn giá 270 ngày
  02 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • 198.396.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9-10/2008Theo tỷ lệ phần trăm 270 ngày
  03 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng
 • 28.401.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9-10/2008Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  04 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • 63.511.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9-10/2008Trọn gói 270 ngày
  05 Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 16.560.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9-10/2008Theo tỷ lệ phần trăm 270 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt BCKTKT trang 1 Size 2.88 M
  • Quyết định phê duyệt BCKTKT trang 2 Size 3.06 M
  • Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng MĐT Size 2.84 M
  • Văn bản phê duyệt kế hoạch đấu thầu Size 3.22 M
  • Phiếu đăng ký thông báo mời thầu Size 2.70 M
  • Quyết định duyệt thiết kế dự toán trang 1 Size 2.56 M
  • Quyết định duyệt thiết kế dự toán trang 2 Size 2.45 M