Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình cầu Bản Xá

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình cầu Bản Xá, Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên, Dự án nhóm A, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 148/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/04/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 1163/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.223.071.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình cầu Bản Xá (5 gói thầu)


  – Phần xây lắp: Chia làm 3 gói thầu: Gói thầu xây lắp B1; Gói thầu xây lắp B2; Gói thầu xây lắp B3; – Phần chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác: Chia làm 2 gói thầu: Gói thầu bảo hiểm công trình cầu Bản Xá; Gói thầu giám sát thi công cầu Bản Xá.
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  B1 Gói thầu xây lắp B1
 • 31.712.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Theo đơn giá 26 tháng
  B2 Gói thầu xây lắp B2
 • 156.219.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Theo đơn giá 26 tháng
  B3 Gói thầu xây lắp B3
 • 151.918.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Theo đơn giá 26 tháng
  Gói thầu Giám sát thi công Gói thầu giám sát thi công cầu Bản Xá
 • 2.697.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển Quý 4 năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 30 tháng
  Gói thầu Bảo hiểm công trình Gói thầu bảo hiểm công trình cầu Bản Xá
 • 2.956.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 30 tháng