Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quận 1. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quận 1
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân nhân Quận 1
Số hiệu: 1462/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Quận 1
Số hiệu: 1539/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 3.750.580.429(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng