Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Đường Hòa bình – Bình La – Gia Miễn (giai đoạn 2), đoạn Km5+200 – Km20

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Đường Hòa bình – Bình La – Gia Miễn (giai đoạn 2), đoạn Km5+200 – Km20, Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn. Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 634/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/04/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 1531/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: JBIC ,
Tổng mức đầu tư:
 • 71.466.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Đường Hòa bình – Bình La – Gia Miễn (giai đoạn 2), đoạn Km5+200 – Km20 (4 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Gói thầu số 1: Km5+200-Km9+100
 • 12.796.800.000 (VND)
 • JBIC Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Theo đơn giá 300 ngày
  2 Gói thầu số 2: Km9+100 – Km13
 • 10.813.900.000 (VND)
 • JBIC Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Theo đơn giá 300 ngày
  3 Gói thầu số 3: Km13-Km16
 • 11.477.400.000 (VND)
 • JBIC Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Theo đơn giá 300 ngày
  4 Gói thầu số 4: Km16-Km20
 • 10.955.300.000 (VND)
 • JBIC Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Theo đơn giá 300 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thông báo mời thầu và Quyết định phê duyệt KHĐT Size 4.99 M