Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp máy tính

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp máy tính, Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí, Dự án nhóm C, ngành Điện tử, tin học

Tên chủ đầu tư: Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí
Số hiệu: 131/NB-CNTT&LT
Ngày ban hành: 29/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí
Số hiệu: 131/NB-CNTT&LT
Ngày ban hành: 29/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
  • 1024000000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp máy tính (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Cung cấp máy tính
  • 1024000000 (VND)
  • Vốn tự có của Công tyMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9 và tháng 10Trọn gói30 ngày