Kế hoạch đấu thầu: Các lộ ra 22kV (Máy 2) Trạm 110kV Tân Đông Hiệp

Kế hoạch đấu thầu: Các lộ ra 22kV (Máy 2) Trạm 110kV Tân Đông Hiệp, Điện lực Bình Dương – Công ty Điện lực 2, Dự án nhóm C, ngành Điện

Tên chủ đầu tư: Điện lực Bình Dương – Công ty Điện lực 2
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Điện lực Bình Dương
Số hiệu: 1445/QĐ-ĐLBD.QLXD
Ngày ban hành: 26/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Điện lực Bình Dương
Số hiệu: 1589/QĐ-ĐLBD.QLXD
Ngày ban hành: 19/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: KHCB của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 6.801.024.884(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Các lộ ra 22kV (Máy 2) Trạm 110kV Tân Đông Hiệp (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Thi công xây lắp công trình Các lộ ra 22kV (Máy 2) Trạm 110kV Tân Đông Hiệp
  • 2.817.290.931 (VND)
  • KHCB của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008.(Phát hành Hồ mời thầu: từ 08 giờ 00 ngày 13/10/2008.Đóng thầu: Lúc 09giờ 00 phút ngày 28/10/2008. Mở Hồ sơ dự thầu: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 28/10/2008).Trọn gói 75 ngày