Kế hoạch đấu thầu: NÂNG CẤP ĐƯỜNG PHÚC THỌ – LÀNG 2

Kế hoạch đấu thầu: NÂNG CẤP ĐƯỜNG PHÚC THỌ – LÀNG 2, TRUNG TÂM QUẢN LÝ & KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HUYỆN LÂM HÀ, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: TRUNG TÂM QUẢN LÝ & KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HUYỆN LÂM HÀ
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Số hiệu: 2954/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Số hiệu: 2954/QĐ-UB
Ngày ban hành: 26/10/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 24.861.530.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: NÂNG CẤP ĐƯỜNG PHÚC THỌ – LÀNG 2 (03 gói thầu)


    Gói thầu số 01: Chi phí tư vấn thiết kế BVTC (chỉ định thầu) Gói thầu số 02: Thi công phần nền đường, hệ thống thoát nước dọc, ngang và móng đường cấp phối đá dăm dày 33cm. Gói thầu số 03: Thi công phần mặt đường BTNN hạt trung dày 7cm và hệ thống an toàn gia thông.
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    02 NÂNG CẤP ĐƯỜNG PHÚC THỌ – LÀNG 2
  • 12137058000 (VND)
  • Vốn ngân sách Tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 24/10/2008Theo đơn giá 14tháng