Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá. mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp VTTB truyền hình cáp.

Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá. mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp VTTB truyền hình cáp. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 18 tháng 10 năm 2010 đến trước 15h 30’ ngày 22 tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 15 giờ 30 ‘, ngày 22 tháng 10 năm 2010 tại: Phòng tổng hợp – Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.            Tổng Cty Điện lực Miền bắc                                       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
TT THCÁP&INTERNET THANH HOÁ                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
                ————————-                                                             ————-  ă  ————-  
                                       

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 
– Tên bên mời thầu: Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.
– Tên gói thầu: Cung cấp VTTB truyền hình cáp.
– Tên dự án: Mua sắm Vật tư thiết bị phục vụ SXKD.
– Nguồn vốn:  Sản xuất kinh doanh năm 2010.
– Hình thức đấu thầu:  Chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày  18 tháng 10 năm 2010 đến trước 15h 30’ ngày 22 tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ phát hành:  Phòng tổng hợp – Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.
     Địa chỉ: 92 Triệu Quốc Đạt – Phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá.
          Điện thoại: 037.2470099               /   Fax: 037.3726444
         Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000đ
     Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 15 giờ 30 ‘, ngày   22  tháng 10 năm 2010 tại: Phòng tổng hợp – Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.
HSĐX sẽ được mở công khai vào 16 giờ (giờ Việt Nam), 22  tháng 10 năm 2010, tại Phòng họp của Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá.
      Trung tâm truyền hình cáp và Internet Thanh Hoá kính mời đại diện của  các  nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nờu trờn.


                                                                                                           Thanh Hoá, ngày 14  tháng  10  năm 2010.
                                                                                                                                   Giám đốc 
                                                                                                                                 Mai Anh Đào