Kế hoạch đấu thầu: Toàn bộ phần xây lắp thuộc dự án: Bổ sung hệ thống cấp nước sạch xã Kim Lan – huyện Gia Lâm

Kế hoạch đấu thầu: Toàn bộ phần xây lắp thuộc dự án: Bổ sung hệ thống cấp nước sạch xã Kim Lan – huyện Gia Lâm, UBND huyện Gia Lâm, Dự án nhóm C, ngành Cấp thoát nước

Tên chủ đầu tư: UBND huyện Gia Lâm
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Gia Lâm
Số hiệu: 121/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND huyện Gia Lâm
Số hiệu: 121/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Cấp thoát nước
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2255000000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Toàn bộ phần xây lắp thuộc dự án: Bổ sung hệ thống cấp nước sạch xã Kim Lan – huyện Gia Lâm (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Toàn bộ phần xây lắp thuộc dự án: Bổ sung hệ thống cấp nước sạch xã Kim Lan – huyện Gia Lâm
  • 1821000000 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 10/2008Trọn gói Quí IV/2008