Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp giai đoạn 1 Dự án: Đường giao thông phía Bắc sông Mông Dương, thị xã Cẩm Phả

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp giai đoạn 1 Dự án: Đường giao thông phía Bắc sông Mông Dương, thị xã Cẩm Phả. UBND thị xã Cẩm Phả, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: UBND thị xã Cẩm Phả
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 1654/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/05/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 3038/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 34.111.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp giai đoạn 1 Dự án: Đường giao thông phía Bắc sông Mông Dương, thị xã Cẩm Phả (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Gói thầu xây lắp giai đoạn 1 Dự án: Đường giao thông phía Bắc sông Mông Dương, thị xã Cẩm Phả
  • 20.232.000.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Đầu quý IV năm 2008Theo đơn giá Xong trong năm 2009