Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch mua sắm 6 tháng cuối năm 2008 của dự án Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) Tỉnh Vĩnh Long

Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch mua sắm 6 tháng cuối năm 2008 của dự án Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) Tỉnh Vĩnh Long, Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Vĩnh Long, Dự án nhóm C, ngành Môi trường

Tên chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Vĩnh Long
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hiệu: 236/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành: 05/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Tỉnh Vĩnh Long
Số hiệu: 1712/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Môi trường
Nguồn vốn: IDA ,
Tổng mức đầu tư:
  • 100.000.000(USD)
  • Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch mua sắm 6 tháng cuối năm 2008 của dự án Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) Tỉnh Vĩnh Long (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    VL-T-005 Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ và lập hồ sơ địa chính 8 xã (Tân Phú, Phú Thịnh, Song Phú, Long Phú, Tường Lộc, Loan Mỹ, Ngãi Tứ, Bình Ninh) huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
  • 12.594.875.000 (VND)
  • IDA Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 9/2008 – 12/2008Trọn gói 18 tháng