Kế hoạch đấu thầu: MUA SAM THIET BI TIN HOC

Kế hoạch đấu thầu: MUA SAM THIET BI TIN HOC, chi nhánh Ngân Hàng No&PTNT Bình Thạnh, Dự án nhóm C, ngành Điện tử, tin học

Tên chủ đầu tư: chi nhánh Ngân Hàng No&PTNT Bình Thạnh
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành: 19/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: NHNo&PTNT CN BINH THANH
Số hiệu: 300/NHNoBT
Ngày ban hành: 15/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn của Ngân hàng ,
Tổng mức đầu tư:
  • 484800000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: MUA SAM THIET BI TIN HOC (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 MUA SAM THIET BI TIN HOC
  • 484800000 (VND)
  • Vốn của Ngân hàng Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 03/10/2008Trọn gói 3 ngày