Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp Công viên Hoàng Văn Thụ – Phường 02 – Quận Tân Bình

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp Công viên Hoàng Văn Thụ – Phường 02 – Quận Tân Bình, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Quận Tân Bình, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Quận Tân Bình
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình
Số hiệu: 42/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/04/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Tân Bình
Số hiệu: 43/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 14.999.169.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp Công viên Hoàng Văn Thụ – Phường 02 – Quận Tân Bình (09 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công & dự toán
 • 302.659.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  2 Tư vấn thẩm tra thiết kế + dự toán
 • 35.539.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm20 ngày
  3 Xây lắp
 • 10.868.289.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, Quý IV năm 2008Theo đơn giá300 ngày
  4 Thiết bị
 • 1.544.895.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, Quý IV năm 2008Trọn gói90 ngày
  5 Tư vấn đấu thầu xây lắp và thiết bị
 • 35.301.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, Quý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trămTừ ngày ký HĐ đến ngày có QĐ phê duyệt KQĐT
  6 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị
 • 254.558.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, Quý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm390 ngày
  7 Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của công trình
 • 84.970.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá390 ngày
  8 Chi phí kiểm toán
 • 49.634.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  9 Chi phí bảo hiểm công trình
 • 24.997.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II, Quý III năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm390 ngày