Kế hoạch đấu thầu: Dự án qui hoạch phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Đăklăk

Kế hoạch đấu thầu: Dự án qui hoạch phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Đăklăk, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăklăk, Dự án nhóm C, ngành Nông lâm ngư nghiệp

Tên chủ đầu tư: sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăklăk
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đăklăk
Số hiệu: 2057/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăklăk
Số hiệu: 320/QĐ-SNNNT
Ngày ban hành: 12/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Nông lâm ngư nghiệp
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 4.981.900.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Dự án qui hoạch phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Đăklăk (01 gói thầu)


    Tên gói thầu : Gói thầu tư vấn
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng