Kế hoạch đấu thầu: Dự án qui hoạch phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Đăklăk

Kế hoạch đấu thầu: Dự án qui hoạch phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Đăklăk, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăklăk, Dự án nhóm C, ngành Nông lâm ngư nghiệp

Tên chủ đầu tư: sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăklăk
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đăklăk
Số hiệu: 2057/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăklăk
Số hiệu: 320/QĐ-SNNNT
Ngày ban hành: 12/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Nông lâm ngư nghiệp
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 4.981.900.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Dự án qui hoạch phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Đăklăk (01 gói thầu)


    – Tên gói thầu : Tư vấn Dự án quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Đăklăk. – Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi . – Phương thức đấu thầu : 01 túi hồ sơ . – Hình thức hợp đồng : Trọn gói . – Thời gian đấu thầu : Quí III/2008. – Thời gian thực hiện hợp đồng : 04 tháng .
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Gói thầu tư vấn Dự án quy hoạch phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Đăklăk
  • 4.981.900.000 (VND)
  • Vốn ngân sách Tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Bán HSMT từ ngày 8 giờ 00 ngày 2/10/2008 đến trước 9 giờ 00 ngày 20/10/2008Trọn gói 04 tháng