Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch mua sắm 6 tháng cuối năm 2008 của dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam – tỉnh Vĩnh Long

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch mua sắm 6 tháng cuối năm 2008 của dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam – tỉnh Vĩnh Long, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, Dự án nhóm C, ngành Môi trường

Tên chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hiệu: 236/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành: 05/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Số hiệu: 1712/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Môi trường
Nguồn vốn: IDA ,
Tổng mức đầu tư:
 • 100.000.000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch mua sắm 6 tháng cuối năm 2008 của dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam – tỉnh Vĩnh Long (5 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  VL-G-001 Cung cấp trang thiết bị văn phòng Ban quản lý dự án VLAP Tỉnh Vĩnh Long
 • 680.400.000 (VND)
 • IDA Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 9/2008 – 12/2008Trọn gói 1 tháng
  VL-T-003 Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ và lập hồ sơ địa chính huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long
 • 10.224.485.000 (VND)
 • IDA Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 9/2008 – 12/2008Trọn gói 15 tháng
  VL-T-004 Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ và lập hồ sơ địa chính huyện Bình Tân – tỉnh Vĩnh Long
 • 12.343.542.000 (VND)
 • IDA Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 9/2008 – 12/2008Trọn gói 18 tháng
  Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ và lập hồ sơ địa chính 8 xã (Tân Phú, Phú Thịnh, Song Phú, Long Phú, Tường Lộc, Loan Mỹ, Ngãi Tứ, Bình Ninh) huyện Tam Bình – tỉnh Vĩnh Long Ban quản lý dự án VLAP – Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Vĩnh Long, số 42A, đường Phạm Thái Bường, Phường 4. Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, ĐT: 070 825714, FAX : 070.828135
 • 12.594.875.000 (VND)
 • IDA Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 9/2008 – 12/2008Trọn gói 18 tháng
  VL-T-006 Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ và lập hồ sơ địa chính 8 xã (Tân Lộc, Phú Lộc, Hòa Lộc, Mỹ Lộc, Hậu Lộc, Hòa Hiệp. Hòa Thạnh. Mỹ Thạnh Trung) huyện Tam Bình – tỉnh Vĩnh Long
 • 10.133.614.000 (VND)
 • IDA Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 9/2008 – 12/2008Trọn gói 18 tháng