Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu Tư vấn quản lý dự án

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu Tư vấn quản lý dự án, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Dự án nhóm B, ngành Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Số hiệu: 2005/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành: 25/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu: 1507/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành: 07/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 389.036.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu Tư vấn quản lý dự án (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng