Kế hoạch đấu thầu: gói thầu sân đường khu vực chợ – khu vực khách sạn công trình bờ kè sông Bảo Định

Kế hoạch đấu thầu: gói thầu sân đường khu vực chợ – khu vực khách sạn công trình bờ kè sông Bảo Định, Sở Xây dựng Long An, Dự án nhóm B, ngành Thuỷ lợi

Tên chủ đầu tư: Sở Xây dựng Long An
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 2362/QĐ-UB
Ngày ban hành: 11/07/2001
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 2294/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 103.720.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: gói thầu sân đường khu vực chợ – khu vực khách sạn công trình bờ kè sông Bảo Định (1 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Sân đường khu vực chợ – khu vực khách sạn công trình bờ kè sông Bảo Định
 • 3.410.752.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển từ ngày 29/9/2008 đến 20/10/2008Theo đơn giá 180 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt KHĐT (trang 1) Size 552 K
  • Quyết định phê duyệt KHĐT (trang 2) Size 555 K
  • Quyết định phê duyệt KHĐT (trang 3) Size 695 K
  • Quyết định phê duyệt KHĐT (trang 4) Size 244 K