Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu thiết bị dạy nghề Cơ khí cho Trường Trung cấp nghề Dung Quất

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu thiết bị dạy nghề Cơ khí cho Trường Trung cấp nghề Dung Quất, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Trường Trung cấp nghề Dung Quất
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Số hiệu: Số 318/QĐ-BQL
Ngày ban hành: 21/09/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tổng cục Dạy nghề
Số hiệu: Số 168/QĐ-TCDN
Ngày ban hành: 26/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp ,
Tổng mức đầu tư:
 • 65.000.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu thiết bị dạy nghề Cơ khí cho Trường Trung cấp nghề Dung Quất (01 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Thiết bị dạy nghề Cơ khí
 • 2.940.000.000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Trong năm 2008Trọn gói Trước 25/12/2008


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Kế hoạch đấu thầu thiết bị dạy nghề Cơ khí cho Trường Trung cấp nghề Dung Quất Size 578 K
  • Kế hoạch đấu thầu thiết bị dạy nghề Cơ khí cho Trường Trung cấp nghề Dung Quất Size 153 K
  • Thông báo mời thầu thiết bị Cơ khí Size 167 K