Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy phát điện cho Văn phòng Cục thuế và Chi cục thuế các huyện, Thị của Cục Thuế tỉnh Lai Châu

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy phát điện cho Văn phòng Cục thuế và Chi cục thuế các huyện, Thị của Cục Thuế tỉnh Lai Châu, Dự án nhóm C, ngành Điện

Tên chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Lai Châu
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng Cục Thuế
Số hiệu: 1103
Ngày ban hành: 15/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tổng Cục Thuế
Số hiệu: 1103
Ngày ban hành: 15/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2.450.000.000(VND)
  • (VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy phát điện cho Văn phòng Cục thuế và Chi cục thuế các huyện, Thị của Cục Thuế tỉnh Lai Châu (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Mua sắm máy phát điện cho Văn phòng Cục THuế và Chi cục thuế các huyện, thị của Cục Thuế tỉnh Lai Châu
  • 2.450.000.000 (VND)
  •  (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 08/2008-09/2008Trọn gói 45 ngày