Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau(lần 2)

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau(lần 2), Cục Thuế tỉnh Cà Mau, Dự án nhóm C, ngành Tài chính ngân hàng

Tên chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Cà Mau
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: TỔNG CỤC THUẾ
Số hiệu: 1607/QĐ-TCT
Ngày ban hành: 29/10/2004
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 1619/QĐ-CT
Ngày ban hành: 05/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.601.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau(lần 2) (1 gói thầu)


  Xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Ngọc Hiển. + Phạm vi gói thầu: Các hạng mục Nhà làm việc xây mới; HT điện ngoài nhà; hệ thống chống sét TT; Cổng, tường rào nhà bảo vệ; Sân đường nội bộ; san lấp mặt bằng.
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau(lần 2)
 • 7.601.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 21/9/2008-05/10/2008Theo đơn giá 350 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ, tết) tính từ ngày khởi công


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thông báo mời thầu Size 3.51 M