Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 1 – Gói thầu tư vấn quản lý dự án

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 1 – Gói thầu tư vấn quản lý dự án, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Dự án nhóm B, ngành Tài chính ngân hàng

Tên chủ đầu tư: Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Số hiệu: 136/QĐ-NHPT
Ngày ban hành: 25/03/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Số hiệu: 607/QĐ-NHPT
Ngày ban hành: 28/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn tự có ,
Tổng mức đầu tư:
  • 266.450.129.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 1 – Gói thầu tư vấn quản lý dự án (1 gói thầu)


    Đấu thầu rộng rãi trong nước, 2 túi hồ sơ
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 ôGí thầu số 1 – Gói thầu Tư vấn quản lý dự án
  • 8.000.000.000 (VND)
  • Vốn tự có Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III + IV/2008Hợp đồng hỗn hợp30 tháng