Phòng Đầu tư – Tổng công ty Thái Sơn – Bộ Quốc Phòng, số 3 đường 3/2, phường 11, quận 10, Tp Hồ Chí Minh thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm gói thầu: Dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Phòng Đầu tư – Tổng công ty Thái Sơn – Bộ Quốc Phòng, số 3 đường 3/2, phường 11, quận 10, Tp Hồ Chí Minh thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm gói thầu: Dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Thời gian phát hành hồ sơ mời quan tâm từ 8h 00 ngày 10 tháng 11năm 2010 đến trước 9h 00 ngày 22 tháng 11năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính)

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM

– Tên Bên mời thầu: PHÒNG ĐẦU TƯ-  TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN –BỘ QUỐC PHÒNG
– Tên gói thầu: Dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
– Tên dự án: KHU CĂN HỘ VÀ CHUNG CƯ SỐ 20 CỘNG HÒA.
–  Địa điểm:  Số 20 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.
– Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu, Vốn vay ngân hàng, Vốn huy động từ đối tác.
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước.
– Bên mời thầu mời các nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm đối với việc cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu muốn tìm hiểu thông tin chi tiết yêu cầu mang giấy giới thiệu và hồ sơ năng lực của đơn vị mình đến nhận hồ sơ mời quan tâm miễn phí tại Phòng Đầu tư – Tổng công ty Thái Sơn (BQP) địa chỉ số 3 đường 3/2, phường 11, quận 10, Tp Hồ Chí Minh. Tel: (08) 38181207.
– Thời gian phát hành hồ sơ mời quan tâm từ 8h 00 ngày 10 tháng 11năm 2010 đến trước 9h 00 ngày 22 tháng 11năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính).
– Hồ sơ quan tâm cần mô tả rõ theo hướng dẫn. Thời gian nộp hồ sơ quan tâm chậm nhất trước 9h 00 phút ngày 25 tháng 11  năm 2010 tại Phòng Đầu tư – Tổng công ty Thái Sơn BQP số 3 đường 3/2, phường 11, quận 10, Tp Hồ Chí Minh.
 
                                                                         Tp Hồ Chí Minh, ngày     tháng 11 năm 2010
                                                                                          TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN