Kế hoạch đấu thầu: Trang bị phần mềm diệt virus, spyware cho hệ thống mạng máy tính của BIDV

Kế hoạch đấu thầu: Trang bị phần mềm diệt virus, spyware cho hệ thống mạng máy tính của BIDV, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Dự án nhóm C, ngành Tài chính ngân hàng

Tên chủ đầu tư: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Số hiệu: Số 4354/QĐ-TC1
Ngày ban hành: 27/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Số hiệu: Số 4354/QĐ-TC1
Ngày ban hành: 27/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn tự có ,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.047.522.800(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trang bị phần mềm diệt virus, spyware cho hệ thống mạng máy tính của BIDV (1 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Trang bị phần mềm diệt virus, spyware cho hệ thống mạng máy tính của BIDV
 • 8.047.522.800 (VND)
 • Vốn tự có Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 3 năm


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Kế hoạch đấu thầu Trang bị phần mềm diệt virus, spyware Size 81 K