Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh gói 3 – trạm 110kV Tân Hiệp

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh gói 3 – trạm 110kV Tân Hiệp, Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Dự án nhóm C, nngành Điện

Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh
Số hiệu: 1158/EVN/ĐLHCM-XV
Ngày ban hành: 28/09/2004
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu: 8111/QĐ-ĐLHCM-TĐ
Ngày ban hành: 23/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 54453381200(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh gói 3 – trạm 110kV Tân Hiệp (1 gói thầu)


    Kế hoạch này thay thế cho các nội dung tương ứng của góithầu 03 được duyệt theo Quyết định số 4709/QĐ-ĐLHCM-TĐ ngày 27/6/2006 và Quyết định số 4337/QĐ-ĐLHCM-TĐ ngày 4/6/2007
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    3 Cung cấp và xây lắp hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • 812146533 (VND)
  • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10/2008Theo đơn giá 02 tháng