Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp đường số 2- phường 5- quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp đường số 2- phường 5- quận Gò Vấp, Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư – xây dựng quận Gò Vấp, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư – xây dựng quận Gò Vấp
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 3070/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 3070/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.066.873.476(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp đường số 2- phường 5- quận Gò Vấp (05 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 2.477.851 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm36 ngày
  02 Thi công phần xây lắp
 • 940.838.441 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 36 ngàyTheo đơn giá90 ngày
  03 Giám sát thi công xây dựng
 • 22.067.785 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm90 ngày
  04 Kiểm toán
 • 6.454.584 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTrọn gói01 tháng
  05 Bảo hiểm công trình
 • 1.863.047 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTrọn gói15 tháng


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Sửa chữa, nâng cấp đường số 2- phường 5- quận Gò Vấp Size 3.06 M