Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu mua sắm tài sản và vật tư, nguyên vật liệu năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu mua sắm tài sản và vật tư, nguyên vật liệu năm 2008, Công ty cổ phần cơ khí Vina Nha Trang, Dự án nhóm C, ngành Cơ khí

Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần cơ khí Vina Nha Trang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Văn phòng các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước
Số hiệu: Số 07/2008/HĐ-DACT-KC.07/06-10
Ngày ban hành: 01/04/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số hiệu: Số 2132/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 25/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Cơ khí
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước , Vốn tự có của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 8.543.800.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu mua sắm tài sản và vật tư, nguyên vật liệu năm 2008 (02 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Gói số 1: Mua nguyên vật liệu thép dùng cho SXTN
  • 155.000.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III-IV năm 2008Trọn gói 15 ngày