Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 1,4,5 – phường 6 – quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 1,4,5 – phường 6 – quận Gò Vấp, Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư – xây dựng quận Gò Vấp, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư – xây dựng quận Gò Vấp
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 3071/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 3071/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.228.965.906(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 1,4,5 – phường 6 – quận Gò Vấp (05 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 12.642.226 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm03 tháng
  02 Thi công phần xây lắp
 • 4.800.243.968 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 03 thángTheo đơn giá150 ngày
  03 Giám sát thi công xây dựng
 • 112.591.861 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm150 ngày
  04 Kiểm toán
 • 31.635.243 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTrọn gói01 tháng
  05 Bảo hiểm công trình
 • 9.505.433 (VND)
 • Ngân sách quậnChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTrọn gói17 tháng