Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường nhánh, đường vành đai cụm công nghiệp Phú Hội

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường nhánh, đường vành đai cụm công nghiệp Phú Hội, Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hội, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hội
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu: 2936/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/10/2006
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu: 2439/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 15.680.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường nhánh, đường vành đai cụm công nghiệp Phú Hội (03 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Gói số 1
 • 274.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2008Theo tỷ lệ phần trăm 75 ngày
  2 Gói số 2
 • 105.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2008Theo tỷ lệ phần trăm 105 ngày
  3 Gói số 3
 • 4.519.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 2008Theo đơn giá 105 ngày