Kế hoạch đấu thầu: Nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tiền Giang, Dự án nhóm B, ngành Lao động, thương binh và xã hội,

Tên chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tiền Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Số hiệu: số 1316/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành: 29/09/2004
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Số hiệu: số 506/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành: 09/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Lao động, thương binh và xã hội
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 16.500.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang (5 gói thầu)


  Phần đấu thầu Dự án Nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang bao gồm 8 gói thầu , trong đó Sở LĐTB và XH Tiền Giang đã tồ chức đấu thầu xong 1 gói thầu, 2 gói thầu còn lại chưa được phê duyệt KHĐT nên khi nào hoàn chỉnh hồ sơ sẽ trình phê duyệt bổ sung KHĐT của 2 gói thầu đó (sân đường nội bộ, cây xanh thảm cỏ).
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn quản lý dự án
 • 180.344.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển quý IV/2006Theo tỷ lệ phần trăm Đến tháng 12/2008
  2 Giám sát thi công xây dựng
 • 165.527.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2006Theo tỷ lệ phần trăm đến 12/2008
  3 Lập HSMT, phân tích đánh giá kết quả ĐT gói thầu Đài tưởng niệm
 • 22.247.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  4 Tổng thầu xây dựng (chìa khóa trao tay) Đài tưởng niệm
 • 4.600.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 150 ngày
  5 Trang thiết bị
 • 20.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 90 ngày