Kế hoạch đấu thầu: Sân thực hành lái xe Trường trung cấp nghề Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Sân thực hành lái xe Trường trung cấp nghề Bình Dương, Trường trung cấp nghề Bình Dương, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Trường trung cấp nghề Bình Dương
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 1762/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/06/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 2691/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 6.174.355.310(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Sân thực hành lái xe Trường trung cấp nghề Bình Dương (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Sân thực hành lái xe Trường trung cấp nghề Bình Dương
  • 5.114.950.434 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III – IV năm 2008Theo đơn giá 240 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)